Işık Tour

Banner

KURUMSAL

Hakkımızda
Vizyonumuz
Misyonumuz
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kadromuz
Bilanço / Faaliyet Raporu


E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Avantajlarımızdan Haberdar Olmak İçin E-mail Adresinizi Kaydediniz
ANKET


DÖVİZ PİYASALARI
KUR ALIŞ SATIŞ

HAVA DURUMU 
Hizmetlerimiz

 
Þirketimize ait araçlarda kullanmakta olduðumuzSVTS (AKILLI ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ) ile velilerimize, okul idaresine ve kurumlara daha iyi hizmet vermekteyiz
 
Mobil iletiþim teknolojisinde uzman olanARVENTON un sunduðu SVTS teknolojisi, basit bir Araç Takip çözümü olmaktan çok daha ileri özelliklere sahip bir sistemdir.

TAKÝP RAPORLARINDAN BAZILARI
 Araç Durumlarý Raporu (Aracýn son durumu, konumu gibi bilgileri gösteren rapor)
 Günlük, Aylýk Özet Rapor
 Yol Raporu (Aracýn hangi güzergahý takip ettiðini gösteren rapor)
 Hýz Raporu (Aracýn servis süresi boyunca kaç km hýz yaptýðýný gösteren rapor)
Öðrenci Ýniþ ve Biniþinde Velinin SMS ile Bilgilendirilmesi Sistemi (isteðe baðlý)

SUNDUÐUMUZ HÝZMETLERDEN BÝRKAÇI
Tur Düzenleme Hizmetleri (Þehir içi - Þehir dýþý)
Öðrenci Taþýmacýlýk Hizmetleri
Personel Taþýmacýlýk Hizmetleri
Operasyonel Araç Kiralama Hizmetleri
Turizm Taþýmacýlýk Hizmetleri